Choď na obsah Choď na menu
 


Leštiny je obec na dolnej Orave v okrese Dolný Kubín, s počtom 264 obyvateľov .Leží v údolí oddeľujúcom Chočské vrchy a Oravskú vrchovinu.Svojim rozsahom (694 ha) a počtom obyvateľov patrí medzi najmenšie v okrese. Pomenovanie obce je od slova ,,Lieštiny,,, čo znamená lieskami porastené okolie, ktoré hojne rastú v jej okolí.Je to však obec s bohatou históriou. Jej územie bolo osídlené už v dobe bronzovej o čom svedčí nález bronzovej ihlice s guľovitou hlavicou, ktorá sa našla pri zemných prácach v bývalom družstevnom dvore.
Prvá písomná zmienka je z roku 1325, keď si Leštiny ako ,,Leschna,, spomínajú v metačnej listine susedného Vyšného Kubína. Ako poddanská obec patrila Oravskému panstvu až do roku 1548 kedy ju kráľ Ferdinand I. spolu s obcami Osádka a Srňacie daroval rodine Zmeškalovcov.Od týchto čias až do zrušenia poddanstva sú dejiny obce úzko späté s dejinami tejto zemianskej rodiny. Vzhľadom na svoju polohu, členitosť chotára a prírodné podmienky malo obyvateľstvo obce pre svoj život ťažké podmienky, neraz bola obec  vyľudnená a musela sa znova osídlovať. Obyvateľstvo obce neobišli ani udalosti stavovských povstaní, pohybu v meruôsmych rokoch, viacero mladých položilo svoje životy v I.a II. svetovej vojne. Od 17. storočia tu bola zriadená artikulárna evanjelická a. v. škola, v ktorej učilo niekoľko vynikajúcih učiteľov:Eliáš Petrovicius, Ondrej Hrebenda, Ondrej Medzihradský, Benjamin Uhlári, Zachariáš Petrikovič, Ľudovít a Adolf Medzihradský. Školu navštevovali žiaci zo širokého okolia, okrem iným napríklad aj Juraj Ambrózy (barokový spisovateľ), Ondrej Ambrózy (náboženský spisovateľ), Vavrinec Čaplovič (zberateľ kníh, úradník), PavolOrszágh Hviezdoslav (básnik).V roku 1949 tu bolo založené prvé jednotné roľnícke družstvo na Orave. V obci sa nachádza viacero kaštieľov a kúrií, z ktorých sú evidované ako kultúrne pamiatky kaštiel ´´Bancíkovský´´ a kaštieľ ´´ Lehotský´´. Jednou z najvýznamnejších kultúrno - historických pamiatok celej Oravy je leštinský drevený artikulárny kostol, ktorý bol postavený v rokoch 1688 a 1689 s bohatou farebnou výzdobou a vybavením interiéru. Bol postavený na kopci a slúži ako evanjelický kostol na celej Dolnej Orave. Cez obec preteká Leštinský potok, ktorý pramení v Chočských vrchoch a vlieva sa do Jasenovského potoka. Ten sa vlieva do Oravy, ktorá patrí  do úmoria Čierneho mora. V súčasnosti sa obec zameriava predovšetkým na rozvoj turistického ruchu. Okolie poskytuje vynikajúce možnosti na rozvoj cykloturistiky. Pre výnimočnú polohu okolia majú turisti možnosť navštíviť termálne kúpaliská v Bešeňovej, Oraviciach, Liptovskú Maru, Oravskú Priehradu, Roháče, skanzen v Zuberci a pod.